Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates petfest.ee e-poe elektronposti aadressile [email protected] vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades PetFest Europe OÜ kontakttelefonil 558 4783.

2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, sates petfest.ee ( PetFest Europe OÜ ) e-poe adressile info@petfest.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad või helistades PetFest Europe OÜ kontakttelefonil +372 558 4783. Kasutamise tunnustega  toodete tagastusest (nt. kehahooldus-ja hügieenitooted; arvuti- ja konsoolimängud; arvuti tarkvara ja GPS-id, mis on registreeritud või aktiveeritud) on petfest.ee ( PetFest Europe OÜ ) õigus keelduda.

3.  Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

4. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 6.6). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.5., 6.6 ja 6.7 sätestatud juhtudel.

5. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6. petfest.ee ( PetFest Europe OÜ ) e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

7. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud PetFest Europe OÜ ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on PetFest Europe OÜ õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab PetFest Europe OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile.

Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja petfest.ee ( PetFest Europe OÜ ) vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.