1.1. Klientam ir tiesības atkāpties no darījuma 14 dienu laikā un apmainīt vai atgriezt pasūtīto preci. Minētais 14 dienu termiņš sākas no dienas, kad klients ir saņēmis preci.
1.2. Lai atgrieztu/apmainītu izstrādājumu, klientam 14 dienu laikā no brīža, kad klients saņēmis izstrādājumu, jāiesniedz pārdevējam atgriešanas pieteikums.

1.3. Klientam jāatgriež prece 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, vai arī jāiesniedz pierādījums, ka iepriekšminētā perioda laikā viņš preci ir nodevis loģistikas firmai. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz brīdim, kad patērētājs būs atdevis preci vai neiesniegs pierādījumu, ka ir nosūtījis preci.

1.4. Apmaināmajai vai atmaksājamajai precei nedrīkst būt bojājumi, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā un uz tās jābūt visām oriģinālajām etiķetēm.

1.5. Nopirkto pasūtījums nevar atgriezt, ja pasūtītā prece ir izgatavota, ņemot vērā pasūtītāja personiskās vajadzības, vai arī saskaņā ar pasūtītāja nosacījumiem.

1.6. Ja atgriežamā prece ir bojāta tāpēc, ka Klients to nav izmantojis kā paredzēts, ir mēģinājis izstrādājumu pārveidot, vai arī ir neuzmanīgi salicis vai izjaucis detaļas, kas ir izraisījis preces bojājumu, petfest.ee (PetFest Europe OÜ) patur tiesības neatmaksāt Klientam atmaksājamo preces vērtību, kā arī neapmaksāt transportēšanas izdevumus. Ja Klients nepiekrīt piedāvātajai preces atgriešanas summai, viņam ir tiesības uz neatkarīgu ekspertīzi, lai noskaidrotu, kura vainas dēļ prece ir sabojāta.

1.7. Izdevumus par preces atgriešanu sedz Klients. Uzņēmums petfest.ee (PetFest Europe OÜ) izdevumus par preces atgriešanu sedz gadījumā, ja prece ir bojāta, ko nebija iespējams uzreiz pamanīt un kuri nav radušies, atverot iepakojumu, vai arī, ja prece neatbilst Klienta pasūtījumam (proti, nepareiza prece). Kā arī tad, ja preci nav iespējams aizstāt ar jaunu.

1.8. Pārdevējs Klientam naudu atmaksās 14 dienu laikā pēc tam, kad interneta veikals būs saņēmis atgriešanas veidlapu. Naudas atmaksa tiek veikta uz to pašu kontu, no kura maksāja Klients.