Petfest.ee ir apņēmies aizsargāt savu klientu un lietotāju personiskos datus. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šo konfidencialitātes politiku, kas regulē klientu datu vākšanu, izmantošanu, atklāšanu, nodošanu un glabāšanu. Mūsu darbības internetā tiek veiktas, ņemot vērā visas attiecīgās prasības, kā arī ES tiesību aktus un Igaunijas Republikas likumus. Lūdzu, veltiet nedaudz laika un iepazīstieties ar konfidencialitātates principiem, kurus mēs izmantojam.

Personas datu vākšana un izmantošana

Personas dati ir jebkuri dati, kurus var tieši vai netieši saistīt ar jums kā ar fizisku personu, kurus petfest.ee ievāc un apstrādā, lai noformētu līgumus fiziskām personām, nodrošinātu ar tām saziņu un izpildītu saistības atbilstoši likumam.

Pastāvīgo klientu personas datus drīkst ievākt jebkurā no šiem veidiem:

  • kad sniedzat mums savu kontaktinformāciju (tostarp savu vārdu, identifikācijas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citādā veidā (piemēram, mūsu veikalos);
  • kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Dati tiek ievākti, izmantojot jūsu kontu vai sīkfailus;
  • kad veicat pirkumu vai noformējat pasūtījumu mūsu veikalā vai interneta veikalā un saglabājat savu kontaktinformāciju vai vēlamos pirkumus (petfest.ee tīmekļa vietnē noteiktās sadaļās jūs var lūgt brīvprātīgi sniegt jūsu personas datus un personisko informāciju. Šādi personas dati var ietvert jūsu vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus);
  • kas norādāt vēlmi veikt pirkumu uz nomaksu.

Citu datu vākšana

Mēs arī vācam nepersonalizētus datus, proti, tādus datus, kurus nevar tieši saistīt ar konkrētu personu (dzimums, vecums, vēlamā valoda, atrašanās vieta). Mēs varam vākt arī vispārīga rakstura datus par to, kā mūsu klienti mijiedarbojas ar mūsu interneta veikaliem un tīmekļa vietni. Šie dati tiek apvienoti un izmantoti, lai klientiem sniegtu visnoderīgāko informāciju, kā arī izpētītu to, kuras tīmekļa vietnes daļas, produkti un pakalpojumi izraisa vislielāko interesi. Šajā Konfidencialitātes politikā šādi apvienotie dati tiek uzskatīti par nepersonalizētiem datiem.

Savākto personas datu izmantošana un glabāšana

Mēs varam izmantot jebkurus personas datus, ko esam savākuši, lai informētu petfest.ee klientus par jaunumiem, uzņēmuma piedāvājumiem un gaidāmajiem notikumiem. Klientiem, kuri nevēlas saņemt mūsu jaunumus vai informāciju par produktiem, kuri varētu viņus interesēt, jebkurā laikā ir iespēja atteikties no izsūtīšanas. Personas datus, ko savācam, mēs izmantojam arī, lai piegādātu preces un izpildītu saistības, ko mēs esam uzņēmušies pret klientu. Piekrītot šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem, klients sniedz petfest.ee piekrišanu savu datu automatizētai apstrādei. Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtot mums rakstisku pieprasījumu. Šādiem pieprasījumiem un piekrišanām nav atpakaļejoša spēka. Lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu, petfest.ee var atklāt informāciju par dažiem lietotājiem trešajai pusei, kas sniedz pakalpojumus petfest.ee un saskaņā ar līgumu tai ir pienākums saglabāt jebkuras kopīgi izmantotās informācijas konfidencialitāti. Šāda trešā puse var būt, piemēram, mūsu partneris, kura pienākums ir piegādāt preces, kas tiek pārdotas mūsu interneta veikalā, vai pirkuma pakalpojumu sniegšana uz nomaksu. petfest.ee visus klienta personas datus glabā līdz brīdim, kad tiek lauzts līgums ar pastāvīgo klientu. Dati, kurus petfest.ee jāglabā saskaņā ar likumu (piemēram, akreditācijas dati), tiek glabāti petfest.ee, ievērojot spēkā esošo likumdošanu. Veikalam ir tiesības nodot klienta personas datus savam maksājumu apstrādes partnerim Maksekeskus AS, lai verificētu klientus un apstrādātu tiešsaistes maksājumus.

Personas datu labojumu veikšana

Klienti savus personas datus, kas savākti, lai viņus identificētu un ar viņiem sazinātos, var skatīt, rediģēt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē sadaļā “Mans konts”. Ja izmaiņas attiecas uz jūsu e-pasta adresi (jūsu lietotājvārdu petfest.ee tīmekļa vietnē), lūdzam mums par to paziņot, jo klienti paši nevar mainīt savu e-pasta adresi.

Personas datu drošība

petfest.ee veic visus drošības pasākumus (ieskaitot administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu klientu datus. Piekļuve personas datiem izmaiņu veikšanai un apstrādei ir tikai pilnvarotām personām. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pretrunā tam, ko paredz šī Konfidencialitātes politika, vai arī pastāv jebkāds risks, ka jūsu datus varētu saņemt nepilnvarotas puses, lūdzam par to nekavējoties ziņot mums. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam samazināt iespējamos zaudējumus. Klientiem ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu, veikt pieprasījumu par to, kā tiek izmantoti viņu dati, pieprasīt, lai viņu dati tiktu nodoti plaši izmantotā formātā vai nu viņiem pašiem, vai trešajai pusei. Lai izvairītos no prettiesiskas datu un klientu tiesību izmantošanas, šādus pieprasījumus var iesniegt tikai tādā formātā, kas ļauj identificēt personu, kura nosūta šo pieprasījumu (pieprasījumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu vai personiski jāparaksta uzņēmuma birojā). Mums ir tiesības uz šādiem pieprasījumiem atbildēt 30 dienu laikā. Mēs pieprasījumu pārtraukt datu apstrādi uzskatām par līguma laušanas pieprasījumu ar pastāvīgo klientu.

Drošība

Jebkādi personas dati, kurus sniedzat, apmeklējot vietni un veicot pirkumu petfest.ee interneta veikalā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Šifrētu datu pārraides kanāla izmantošana ar bankām garantē pircēju personas datu un bankas rekvizītu aizsardzību.

Konfidencialitātes politikas noteikumi un nosacījumi, kā arī grozījumi

Sākot izmantot mūsu tīmekļa vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis šos “principus”, “nosacījumus un noteikumus” un piekrītat tiem. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt šīs “Konfidencialitātes politikas” vispārīgos noteikumus un nosacījumus, paziņojot par to visiem pastāvīgajiem klientiem. Vienlaikus mēs veicam visu iespējamo, lai mūsu Konfidencialitātes politika tiktu pastāvīgi atjaunināta un vienmēr būtu pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Atbildīgais par klientu datu apstrādi ir uzņēmums PetFest Europe OÜ. Ja jums ir jebkādi jautājumi vai šaubas par Konfidencialitātes politiku vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz [email protected]. Jūs vienmēr varat vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, lai aizsargātu savus personas datus. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts institūcija, kurai var arī lūgt konsultāciju vai palīdzību jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. Uzņēmums PetFest Europe OÜ (petfest.ee) ir galvenais personas datu apstrādātājs, kurš personas datus, kas nepieciešami, lai veiktu maksājumus, nodod pilnvarotam apstrādātājam Maksekeskus AS.