Privatumo politika

Petfest.ee įsipareigojo apsaugoti savo klientų ir vartotojų asmens duomenis. Dėl šios priežasties parengėme šią Privatumo politiką, kuri reglamentuoja klientų duomenų rinkimą, naudojimą, atskleidimą, perdavimą ir saugojimą. Mūsų internetinė veikla vykdoma laikantis visų susijusių praktikų, taip pat atitinkamų ES teisės aktų bei Estijos Respublikos įstatymų. Skirkite šiek tiek laiko ir susipažinkite su mūsų taikomais privatumo principais.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenys – bet kokie duomenys, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su jumis kaip asmeniu, kuriuos petfest.ee renka ir tvarko siekdama su asmenimis sudaryti sutartis, užtikrinti bendravimą su jais ir vykdyti įsipareigojimus pagal įstatymus..

Nuolatinių klientų asmens duomenis galima rinkti šiais būdais:

  • kai mūsų svetainėje ar kitu būdu (pvz., mūsų parduotuvėse) pateikiate savo kontaktinę informaciją (pvz., savo vardą ir pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą bendravimo būdą);
  • kai naudojatės mūsų svetaine, duomenys yra renkami per jūsų paskyrą arba slapukus;
  • kai perkate mūsų fizinėje parduotuvėje ar pateikiate užsakymą internetinėje parduotuvėje ir išsaugote savo kontaktinę informaciją arpirkimo nuostatas (petfest.ee svetainė tam tikrose skiltyse gali paprašyti savanoriškai pateikti savo asmens duomenis ir asmeninę informaciją. Tokie asmens duomenys gali būti jūsų vardas ir pavardė, adresas, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys);
  • kai norite kažką įsigyti išsimokėtinai.

Kitų duomenų rinkimas

Taip pat renkame ne asmeninius duomenis. Tai duomenys, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečiu asmeniu (lytis, amžius, kalbos nuostatos, vieta). Taip pat galime rinkti bendruosius duomenis t.y., kaip mūsų klientai sąveikauja su mūsų internetinėmis parduotuvėmis ir svetaine. Šie duomenys yra apjungiami ir naudojami, kad suteiktume klientams naudingiausią informaciją, taip pat, kad išsiaiškintume, kurios svetainės dalys, produktai ir paslaugos labiausiai dominančios. Šioje Privatumo politikoje tokie bendrieji duomenys yra laikomi ne asmeniniais duomenimis.

Surinktų asmens duomenų naudojimas ir saugojimas

Bet kokie surinkti asmens duomenys gali būti naudojami klientų informavimui apie naujienas, įmonės pasiūlymus ir būsimus petfest.ee įvykius. Jei klientai nenori gauti mūsų naujienlaiškio ar informacijos apie juos dominančius produktus, jie turi galimybę bet kada atsisakyti naujienlaiškio. Taip pat naudojame surinktus asmens duomenis pristatydami prekes ir vykdydami įsipareigojimams, kuriuos galimai prisiėmėme kliento atžvilgiu. Klientas, sutikdamas su šios Privatumo politikos sąlygomis, duoda petfest.ee sutikimą automatizuotai tvarkyti jo duomenis. Bet kada galite atšaukti savo sutikimą mūsų svetainėje arba tai galite padaryti išsiųsdami mums užklausą formatu, kurį galima atkurti raštu. Tokios užklausos ir sutikimai negali būti teikiami atgaline data. petfest.ee, siekdama kuo geriau aptarnauti klientus, gali atskleisti informaciją apie atskirus vartotojus trečiajai šaliai, kuri teikia petfest.ee paslaugas ir pagal sutartį yra įpareigota saugoti visą konfidencialią informaciją. Tokia trečioji šalis gali būti, pavyzdžiui, mūsų partneris, kuris turi įsipareigojimą pristatyti mūsų internetinėje parduotuvėje įsigyjamas prekes arba išsimokėjimo paslaugos teikimas. petfest.ee saugo visus kliento asmens duomenis, kol sutartis su nuolatiniu klientu yra nutraukiama. Duomenys, kuriuos petfest.ee privalo saugoti pagal įstatymus (pvz., įgaliojimai), yra saugomi petfest.ee laikantis galiojančių įstatymų. Parduotuvė turi teisę perduoti kliento asmens duomenis savo mokėjimų apdorojimo partneriui „Maksekeskus AS“, kad būtų galima nustatyti kliento tapatybę ir apdoroti internetinius mokėjimus.

Asmens duomenų keitimai

Mūsų svetainės skiltyje „Mano paskyra“ klientai gali peržiūrėti, keisti bei papildyti savo asmens duomenis, surinktus kliento tapatybės nustatymui ir bendravimui su juo. Jei keičiate savo el. pašto adresą (savo vartotojo vardą petfest.ee svetainėje), prašome apie tai mus informuoti, kadangi patys klientai negali pakeisti savo prisijungimui naudojamo el. pašto adreso.

Asmens duomenų saugumas

petfest.ee imasi visų atsargumo priemonių (įskaitant ir administracines, technines bei fizines priemones), kad apsaugotų klientų asmens duomenis. Prieigą prie asmens duomenų turi tik įgalioti asmenys, kad galėtų juos keisti ir tvarkyti. Jei įtariate, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi kitaip nei numatyta šioje Privatumo politikoje, arba jei yra rizika, kad jūsų duomenys gali būti prieinami pašaliniams asmenims, nedelsdami praneškite mums. Tai vienintelis būdas, leidžiantis sumažinti galimus nuostolius. Klientai turi teisę reikalauti nutraukti savo duomenų tvarkymą, užklausti apie tai, kaip naudojami jų duomenys, reikalauti, kad jų duomenys būtų perduodami jiems patiems, arba trečiajai šaliai plačiai naudojamu formatu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo klientų duomenimis ir teisėmis, tokias užklausas galima teikti tik tokia forma, pagal kurią galima nustatyti šią užklausą siunčiančio asmens tapatybę (užklausa turi būti pasirašyta skaitmeniniu parašu arba fiziškai pasirašyta įmonės biure). Turime teisę atsakyti į tokias užklausas per 30 dienų. Prašymą nutraukti duomenų tvarkymą laikome prašymu nutraukti sutartį su nuolatiniu klientu.

Saugumas

Bet kokie jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate apsilankydami svetainėje ir pirkdami internetinėje petfest.ee parduotuvėje, yra laikomi konfidencialia informacija. Užšifruoto duomenų perdavimo kanalo naudojimas bendradarbiaujant su bankais garantuoja pirkėjų asmens duomenų ir banko duomenų apsaugą.

Taisyklės ir sąlygos bei Privatumo politikos pakeitimai

Pradėdami naudotis mūsų svetaine arba užpildydami nuolatinio kliento paraišką, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiais „principais“, ir „taisyklėmis ir sąlygomis“. Mes pasiliekame teisę, jei reikia, keisti bendrąsias šios „Privatumo politikos“ taisykles ir sąlygas, informuodami apie tai visus savo nuolatinius klientus, taip pat stengiamės, kad mūsų Privatumo politika būtų nuolatos atnaujinama ir visada prieinama svetainėje. „PetFest Europe OÜ“ yra duomenų valdytoja ir yra atsakinga už klientų asmens duomenų tvarkymą. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl Privatumo politikos ar duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. Siekdami apsaugoti savo asmens duomenis, visada galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją arba teismą. Duomenų apsaugos inspekcija yra valstybinė įstaiga, į kurią taip pat galite kreiptis, jei reikia su asmens duomenų apsauga susijusio patarimo ar pagalbos. Įmonė „PetFest Europe OÜ“ (petfest.ee) yra pagrindinė asmens duomenų tvarkytoja, kuri perduoda mokėjimams apdoroti reikalingus asmens duomenis įmonei „Maksekeskus AS“.